Речено сторено. Е, почти.

Трябваше да минат две години, за да стигнем до реализацията на този проект. Все си говорехме, че когато се отвори време, ще дойде времето за наш собствен уеб сайт, в който да казваме мнението си за изкуството, така както го виждаме, разбираме и чувстваме.

С всеки изминал месец идеите се трупат. Грубо казано, на всеки 30-40 дни се появява някоя много добра идея, която ни се ще да превърнем в уеб сайт. За жалост, повечето от тях продължават да си висят на стената, заедно с останалите чакащи своя ден.

Денят на музикалния ни проект дойде. С времето ще го развиваме и обогатяваме функционално. Със сигурност ще пишем, ще поставяме акцентите върху стойностните неща, които видим, ще показваме снимки на видяното … изобщо ще работим, за да поддържаме този музикален проект в добра форма.

От екипа