На 1 септември 2013 г. от 18.00 ч. в Балабанова къща на Старинен Пловдив ще се открият Националните есенни изложби. Проектът „Форсиране на избора“ представя селекция единствено от млади автори, за част от които това участие е първа самостоятелна изложба.

Изборът на тези художници има за цел да се запази приоритетът на класическите форми на изобразителното изкуство, но да се търси израз на тяхното възможно обновление, да се набележат тенденциите на художествено развитие на едно ново поколение не само за себе си, а в един съвременен и актуален контекст, в който са възможни условия за пълноценна комуникация. По такъв начин различното и новото, характерното и симптоматичното в изложбените изяви на младите ще се надгради върху вече съществуващата продуктивна основа. Участниците във „Форсиране на избора” (Национални есенни изложби, Пловдив 2013) са автори на вързаст между 25 и 40 години, получили своето сериозно академично художествено образование в България и/или по света, имат своите специализиции, резиденции и участия в редица проекти, всеки от тях следва самостоятелно своя път на творческо развитие. Това са Александър Петков, Дарина Пеева, Димитър Генчев, Елеонора Друмева, Зина Неделчева, Калия Калъчева, Лора Пармакова, Любомир Кръстев, Нина Русева, Стоян Дечев.

Не на последно място проектът цели чрез засилено презентиране на младите в съвременната българска художествена сцена тяхното осмисляне и осъзнаване като релефно творческо поколение, а комуникацията помежду им – да допринесе за формирането на необходимата активна среда за бъдещо развитие.

В общ план това ще доведе до изграждането на ново отношение към националната художествена традиция у специализираната и неспециализираната публика, която Националните есенни изложби в Пловдив притежават. Особено важно въздействие дебютният „десант“ ще има върху публика, която включва активно занимаващи се с изкуство млади хора (специализирани художествени и други гимназии, студенти в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, Национална художествена академия и други млади творци).

„Форсирането на избора“ поставя акцент върху предварително наличните основания, които участват при всеки един избор. Изходна точка в този акцент е идеята, че цялостната динамика на художествените явления се определя не толкова от характера и посоката на отделните решения, колкото от множеството предварително артикулирани, често незабележими избори, които човек прави във всеки един момент. В изкуството този процес е резултат от една невидима творческа активност, разположена преди видимата активност на произведенията на изкуството. В плана на художествената практика „форсирането на избора“ се развива на равнището на инвенцията, като в същото време се осъществява чрез интензивен обмен с наличните ресурси от фигуративни значения, изразни средства и комбинаторика, с които художествената традиция разполага. По такъв начин проектът разглежда непрекъснатия диалог с традицията именно като форсиран избор. При младите изборите се отличават с особена интензивност и изникват един от друг или един след друг с печалба на темпо. Подобна ориентация е особено подходяща спрямо решението в изложбите да бъдат поканени само визуални артисти, намиращи се в началото на своето творческо утвърждаване: автори, за които множеството избори са актуални и могат да бъдат открити категорично и отчетливо в техните произведения.

Тази година Национални есенни изложби се организират на нов принцип: те са поверени на артистичен директор- доц. д-р Галина Лардева (изкуствовед, куратор), който решава концептуалните и техническите параметри на тяхното провеждане. За проекта е подготвен двуезичен луксозен каталог, в който освен репродукции на голяма част от произведенията, представени в изложбите, са публикувани статии за всеки един от авторите и въвеждаща изкуствоведска студия.