Независимо какви проблеми имаме, най-често предлаганото решение е от типа – дай да изгоним лошите, за да дойдат добрите. Да изгоним този, за да дойде някой друг, който да е много справедлив и да оправи нещата, е рецепта която не работи, без значение какви проблеми бори тази „рецепта“.

През последното десетилетие на двайсти век разговорите по мобилен телефон бяха твърде скъпо удоволствие. Единствения тогава оператор по стандарта GSM „Мобилтел“ ни уверяваше, че има огромни разходи за техника, за заплати и други, че не може да намали цените. Когато лиценз получи и „Глобул“, изведнъж в „Мобилтел“ се намериха „резерви“ и свиха цените си. Когато двата оператора получиха трети конкурент в лицето на БТК, отново се намериха „резерви“ и цените паднаха.

Новия областен управител на област Варна, назначен на поста на 19 август, е заявил че битката с монополите у нас е делото на живота му, а енергоразпределителните дружества трябва да бъдат изгонени от страната.

„Битката с монополите е битка на живота ми и аз ще продължа да я водя дори и като областен управител … Мнението ми обаче е, че заради множеството нарушения, които са допуснали в работата си енергоразпределителните дружества трябва да бъдат изгонени от България“.

Да се върнем към примера с мобилните оператори. Ако в борба с високите цени и лошото обслужване от „Мобилтел“, правителството тогава бе решило да ги изгони, а на тяхно място да дойде да речем „Глобул“, нима последните щяха да донесат справедливостта и нямаше да се изкушат да поддържат високи цени и лошо обслужване, възползвайки се от монополното си положение?

Не е нужно да откриваме топлата вода, както и да гоним когото и да било. Всеки предприемач се бори за своята печалба и в това няма нищо лошо.

Не смяната на монополиста, а отмяната на монополите е рецептата, за добро обслужване и изгодни цени.

Трябва да се либерализира пазара на енергия за крайни потребители. Нека сегашните играчи ЧЕЗ, ЕВН и Енерго-Про, както и други по-малки доставчици ни продават ток. Нека да можем да смени доставчика на електричество „от днес, за утре“, и цените ще паднат, а обслужването ще се подобри. Все пак вече сме виждали как работи пазарната икономика при доставчиците на интернет, телевизия, мобилните оператори.