Пловдивската галерия „Резонанс” Ви кани на изложба на именития български художник проф. Ивайло Мирчев – „Конферанс – 2 / Упражнения по рисуване и водни техники”.

ДУМИ НА АКАД. СВЕТЛИН РУСЕВ ЗА ИВАЙЛО МИРЧЕВ

ПЛАСТИЧЕСКА И ДУХОВНА ЧИСТОТА

Да се пише за изкуството на Ивайло Мирчев е колкото привлекателно, толкова и трудно. Привлекателно, защото става дума за художник, генетично предопределен да живее в духовното семейство на децата, целунати от Съдбата да бъдат нейни съзидатели. И трудно, защото изкуството му, независимо дали е повече или по-малко сюжетно обвързано, живее над конкретната определеност – там, където започва неговият вътрешен емоционален, душевен и духовен живот. Живописта на Ивайло е преди всичко одухотворено пространство, опоетизирана пластическа материя, колкото привидно определена, толкова и неуловима като състояние. Зад артистичната свобода и експресивната мощ на рисунката стои едно солидно разбиране и владеене на формата в нейния вътрешен живот и структура. Мощна, сурова, експресивна  и сгъстена като състояние или деликатна и почти неръкотворна като видение от света на поезията – живописта на Ивайло Мирчев е над временните изкушения на модата и пазара, над амбицията да бъде на хребета на вълната, защото е самата вълна с нейното вечно движение и непредвидима красота.

Във време на пълна девалвация на формата и рисунката, разбирани в техния пластически духовен смисъл, Ивайло има смелостта да бъде верен на техния извисен емоционален живот. Нещо повече – раним и чувствителен – успя да съхрани вътрешната си свобода и да я материализира като пластически независим израз.

Имах шанса да бъда негов преподавател, не си позволявам да кажа учител, защото дълбоко съм убеден, че ако искаме да бъдем верни на каузата художник, винаги ще бъдем нейни ученици. Ивайло показа и достойнство, и характер, и чистота като неин ученик.

Благодаря, Ивайло!

ПОВЕЧЕ ЗА ХУДОЖНИКА

Проф. И вайло Мирчев е роден на 11 август 1954 година в град  София, България.

Образование: Завършил “живопис” в Националната художествена академия при проф. Светлин Русев през 1981 г. Професор в НХА от 2003 г.

Председател на СБХ от 2004 г.