Начина по който се използва езика от един или друг човек е любима тема за мнозина, при това не само в средите на пуристите или техните противници.

Преди години влязох в спор относно някои правила с тогавашния ми главен редактор. Спора стана причина да купя книжки, в които има изследвания на правилата, както и историята и практиката на въвеждането им.

Една от тези книги бе и остава особено важна за мен, може би защото автора и (лингвист от университета във Велико Търново) застъпва тези, които ми харесват. Най-важната навярно е – езика е за хората, а не хората за езика. Разбира се тук перифразирам Господ Иисус Христос, който казва „съботата е за човека, а не човека за съботата“.

 

За книгата

Приятели в академичните среди, част от които са преподаватели или все още работят върху своите докторати често обръщат внимание върху лошата подготовка на студентите, а и върху тази на младите колеги, които готвят своите докторати. Вероятно това е една от причините, за появата на „Книгата „Наука със стил: писане на дипломен проект“ на доц. д-р Милена Цветкова.

„Четивото покрива назрялата потребност във висшето образование от изучаване на дисциплини, които не само да дадат ново научно знание за студентите, но и да подпомогнат процеса на адаптиране на младия учен в академичната комуникация.“
д-р Милена Цветкова

 

Акцентите в съдържанието:

 • Алгоритъм на дипломния проект
 • Разликите между наука, псевдонаука и лъженаука
 • Как се чете за научни цели
 • Информационно осигуряване на научното изследване
 • Структура и оформяне на научен текст
 • Цитиране на източниците
 • Научна добросъвестност и авторска етика
 • Рецензията – правила и етика
 • Защита на дипломния проект
 • Първа публикация на младия учен
 • Как да превърнем дипломната работа или дисертацията в книга

 

За автора

Доц. д-р Милена Цветкова e преподавател в катедра „Печат и книгоиздаване” при Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Автор е на книги в областта на книгознанието и медиазнанието, на изследванията на читателя и четенето, сред които „Книгата като медия“ (2012), „Информационна култура: Името на четенето“ (2001, 2009), „Комуникационен мениджмънт“ (2001), „Четенето – антиманипулативен филтър“ (2000) и други.