Изложбата „Приказка без край“ е част от ежегодните летни проекти, които галерията организира съвместно с художничката Явора Петрова и които представят млади автори. Идеята на проекта възникна от гражданските протести през м. февруари и беше концентрирана около политическите, икономическите и екологичните проблеми, породили протестите и желанието на обществото и младите хора за промяна.

Художниците бяха поканени за участие в началото на април – преди изборите, с идеята да покажат тяхната представа за проблемите и бъдещето пред обществото чрез средствата на визуалното изкуство.

Събитията се стекоха така, че през последните седмици, вместо да получат развръзка, те се развиха с по-голяма сила и обществена активност. Характерът на протеста се промени. Така участниците в проекта – младите художници Велислава Гечева, Велико Маринчевски, Зоран Георгиев, Кристина Иробалиева, Свилена Колева и Явора Петрова променяха многократно и до последно своя замисъл и творби.
Представени са живопис, инсталации, обекти и рисунки, които директно или метафорично показват тежкото състояние на държавата, корупцията, коментират значимите и незначителните неща в живота и тяхното трансформиране, духовната и морална криза на обществото.

Изложбата се открива тази вечер и ще продължи след лятната ваканция на галерията, до 9 септември 2013.